Purchasing Dep - מחלקת רכש

 

.שותפים אסטרטגים- ציוד

חברת אינטק מעניקה שירותים טכנולוגים לתעשיית היי טק הישראלי ולתעשיה בארץ ובכלל וזאת ע”י שותפות אסטרגית עם ספקים מובילים שנותנים    שרותים נרחבים במספר תחומים בתעשיה

?מדוע לפנות אלינו

חברת אינטק מאפיינת את דרישתכים וממליצה על מגוון פתרונות שעומדים לרשותנו , לא בכל דבר נוכל לעזור אבל עם פנייתכים ננסה להתאים לכם  פיתרון יעיל שנכון עבורכים

 ישנם שירותים שינתנו ישירות ע”י אינטק והקשר יהיה בין חברה ללקוח- ישלח הצעת מחיר מחברת אינטק וקשרי מסחר יהיו ישירות עם החברה *

ישנם מקרים שהקשר יעשה ישירות בין הספק ללקוח- ספק ישלח הצעת מחיר ללקוח וקשרי המסחר יהיו ביניהם בצורה ישירה *

?מהם השירותים המוצעים 

:שירותים הנם בתחומים נרחביםבניהם

 רכש רכיבים אלקטרונים, פאסיבים אקטיבים, מודולים, זכרונות ,מיקרו קונטרולרים זכרונות    למיניהם , קבלים נגדים טרנסיסטורים, מתנדים, סנסורים , גבישים ועוד * 

  קניית מלאים מתים– חברת אינטק קונה עודפי מלאי ” מלאי מת ” או כל כל סוג של “עודפי מלאי”  מה שנראה לך כמלאי מת למשהו אחר זה שווה. ומה שלך לא נחוץ יש משהו שאולי זקוק לזה * 

 

ישנם מספר סוגים של מלאים

 מלאי עודף הלקוח רכש בטעות או שפרויקט הסתיים ולא יהיה בו צורך יותר –

חברה הפסיקה לייצר את המוצר ושמרה לעצה מלאי לתיקונים והשאר מלאי עודף –

 מלאי של מוצרים בטכנולוגיה ישנה שלא יהיה בה שימוש –

 רכיבים שהם  יוצרו במיוחד ללקוח ואין ללקוח אחר אפשרות להשתמש במוצר זה –

כרטיסים ומודלים מורכבים  פה החברה תשלח לרוב את המוצרים לגריסה מכירה לפי משקל –

  רכיבים עם מק”ט סטנדרטי– שהחברה קונה -במקרה זה נבקש לקבל קובץ אקסל עם פרוט של

REMARKS QTY D/C MFG PART NUMBER
הערות – האם הרכיב PB FREE/ מגיע בגליל או סרגלים או במגשים. האם הרכיב אטום וכד’ מה כמות הפיזית שיש במלאי . מה תאריך יצור הרכיב? שנה וחודש. לדוגמא 1217  כוונה שבוע 12 שנת 2017   שמו של היצרן. במידה ורכיב קטן בד”כ ישנו את הלוגו של החברה. פה לקוח יציין את מק”ט של היצרן זה בד”כ נמצא על הרכיב.

REMARKS

הערות – האם הרכיב PB FREE/ מגיע בגליל או סרגלים או במגשים. האם הרכיב אטום וכד’

QTY

מה כמות הפיזית שיש במלאי .

D/C

מה תאריך יצור הרכיב? שנה וחודש. לדוגמא 1217  כוונה שבוע 12 שנת 2017

MFG

שמו של היצרן. במידה ורכיב קטן בד”כ ישנו את הלוגו של החברה.

PART NUMBER

פה לקוח יציין את מק”ט של היצרן זה בד”כ נמצא על הרכיב.

אם הרכיב הנן CUSTOM לא ניתן למוכרו ללקוח אחר ובמידה ואין ברכיב שימוש – פה רכיב ילך לתהליך של השמדה ומיחזור

 רכיבים צבאים

מכירה לשוק מקומי, לפי סטנדרים גבוהים תקן צבאי של  של 883 – רכיבים עם עמידה בתחום טמ”פ קיצון – עמידה בסטנדרטים גבוהים

מכירה מעודפי מלאי – או מיצרנים

בדיקות מעבדה לרכיבים

בדיקה ויזואלית  * בדיקת תאימות  * בדיקת מקוריות. * בדיקה האם ההדפסה שעל הרכיב מקורית *

  בדיקות מעבדה למוצרים

 אישור מוצר   * השגת אישורים מתאימים  * השגת אישור לתו תקן ארופאי. * בדיקת מוצר והשגת אישורים מתאימים לפי דרישה *

 מחזור כל סוגי רכיבים

בכל רכיב ישנם מתכות ושאר חומרים שאותם ממחזרים בטכנולוגיה מיוחדת ומה שאתה לא צריך משהו אחר משתמש בזה

  כלומר להפוך את מה שהוא פסולת אלקטרונית למשהו מועיל. בד”כ מגיע חברה שמתמחה בכך שמשלמת עבור אותה פסולת

לחברת אינטק קשרי מסחר עם חברות שמתמחות בכך  – חברות עם אישורים מתאימים לפינוי פסולת מהתעשיה

 מחזור מתכות ושאר מוצרים

 מתכות מכל הסוגים – קבלת הצעת מחיר ע”י שותפים אסטרטגים לפינוי פסולת בשיתוף ובאישור משרד לאיכות הסביבה. פינוי מתבצע

ע”י הספק וכן התשלום ניתן ללקוח ישירות על ידי הספק

סוגי מתכות

 דרישות של לקוחות לרכוש מתכות : אלומיניום, מתכות כבדות, מתכת אצילה, סגסוגת, סגסוגת אלומיניום, פח מגולוון, פלדה, פלדה אל חלד, ניקל קדיום  וכו’ לשמושים שונים לתעשייה

 מכשור ובקרה

רכישה משותפים אסטרטגים ישירות

מדי לחץ –

 מדי טמ”פ לתעשיה – 

 מדידית ספיקה –

בקרים מתוכנתים –

 מדי לחות –

 מתמרים –

ניתן ליצור קשר עם משרדי החברה

info@intec-il.com  :אימייל

טלפון:   08-9107070

פקס:    08-9107071

Skip to content